torsdag 8. juli 2021

Indonesia dag 3. Sumatra

 


Sumatra er støtt og stadig utsett for naturkatastrofar som tek mange menneskeliv. Indonesia er midt i verdas mest aktive vulkan og jordskjelvområde, og me hugsar alle tsunamien i 2004 som kravde 200 000 liv på Sumatra, dei fleste i Aceh-provinsen. 

Be om at styresmaktene i langt større grad enn før lagar gode reglar for korleis hus og infrastruktur skal byggjast i dette området ut frå kva som kan og vil skje. 

Dei 3,5 millionar menneska i Acehprovinsen er strenge muslimar som ser det som si oppgåve å spreia og reinsa religionen over heile landet. Det har imidlertid vore mykje uro og borgarkrig i provinsen, og den siste fredsavtalen med regjeringa vart underteikna i 2005. Det nye testamentet på Acehspråket vart lansert i 1992. 

Be om at freden skal festa seg i provinsen, og at menneska der skal begynna å opna seg for evangeliet om Jesus slik at dei kan bli frelst. 

Det er mange unådde folkegrupper på Sumatra som Gayo, Tamiang, Mandaling, Rejang og mange andre.

Be om at Gud skal driva arbeidsfolk ut til sin haust i desse folkeslaga. 

Kjelde; Operation World

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...