tirsdag 6. juli 2021

Indonesia. Dag 2

 

  • Mange områder i Indonesia som Nord-Sulawesi, Nord-Sumatra, Vest-Timor og Molukkane, har vore kristne i mange hundre år. Mange kyrkjelydar manglar åndeleg liv. Dei kjempar med umoral, splitting og okkultisme. Be om vekking i desse gamle kyrkjene. 
  • Pga rask vekst i mange karismatiske og pentekostael kyrkjer er det eit behov for mange nye mogne leiarar som kan disippelgjera dei nye kristne.  Be om det. Be også om nye åndsfriske leiarar til dei kyrkjene som er i ferd med å døy. 
  • Nye truande med muslimsk bakgrunn er ofte utsette for forfølging, og mange vert utstøytte frå familiane sine og frå lokalsamfunna der dei bur. Ofte er det vanskeleg for dei også å passa inn i kyrkjene og den kristne kulturen. Be om at heile familiar må koma til Kristus slik at dei kan følgja han innafor si eiga kulturelle rame. 
Kjelde: Operation World

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...