lørdag 10. juli 2021

Unådd folkeslag: Den muslimske delen av jogifolket i BangladeshDet er ikkje meir enn vel 6000 av desse menneska. Dei snakkar bengali, som lenge har vore eit bibelspråk. Men ingen av dei er kristne. Det er ikkje sikkert at nokon av dei nokon gong har høyrt om Jesus Kristus. Dei er sufimuslimar (ein mystisk retning innan islam), fattige fakirar (sjølvpinarar og asketar) som kan lækja sjukdomar og hjelpa folk med å bli kvitt demonane sine. Underlege greier.

Men no Herre, må me berre be om at du kjem til desse jogiane i Bangladesh og set dei i fullkomen fridom frå synd og skuld og alle bindingar til djevelen. Herre, send dine trufaste tenarar til jogifolket for å dela deg med dei, og vekk i folket ein sterk trong etter reell frelse, og gje dei å snu seg frå avguden sin og venda om til deg av eit heilt hjarta.


Kjelde: joshuaproject.org


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...