fredag 27. februar 2015

Mulig masseavretting av kristne lørdag 28. februar. Opprop til bønn fra Stefanusalliansen

Mulige planer om massehenrettelse
IS har bortført flere hundre assyriske kristne nord-øst i Syria. En ubekreftet melding går ut på at de kan henrettes i morgen.

I løpet av de siste dagene har IS bortført over 200 assyriske kristne i Kabor-området, nord-øst i Syria. Disse kan stå i fare for å henrettes i morgen, fredag. Dette ifølge en ubekreftet melding til en høytstående prest i den assyriske kirken, Emanuel Yokhana. Ifølge meldingen skal det ha gått ut en oppfordring fra en moske til folk om å møte opp i morgen for å overvære massehenrettelse av «vantro». Meldingen er ubekreftet, men vi går likevel ut med en oppfordring til å be om at planene om en eventuell massehenrettelse skal stanses.

- Be om at massehenrettelser ikke skal finne sted
- Be om beskyttelse for de assyriske kristne som er bortført
- Be for deres familier
- Be for de rundt 1200 assyriske familiene som har flyktet fra området
- Be om en slutt på IS’ terrorhandlinger

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...