søndag 21. desember 2014

Dagens unådde: Sanusifolket i Libya


Sanusifolet i Libya er beduinar. Dei tel 622000 menneske. Som muslimar følgjer dei læra til Sayyid Muhammad ibn`Ali as Sanusi, ei lære som har forma dei til å bli meir venlege, opne og førekomande enn andre beduinstammer. Dei har alltid forakta vanleg arbeid, men dette er i endring no.  Det finst ikkje ein einaste registrert truande kristen sanusi. Språk dei snakkar er ein libyisk versjon av arabisk. Det føreligg inga bibelomsetting på denne dialekten, heller ikkje nokon annan kristen litteratur. Kjelde: www.joshuaproject.net

Herre! Me ber om at utvalde sanusiar skal finna fram til radiostasjonar som sender kristne program på språket deira, at dei skal bli gripne av det dei høyrer, venda om til deg og erfara di frelse. Må di kyrkje bli etablert i sanusifolket, og vera eit lys som syner alle sanusiar vegen til Far. Kall mange til å be for folket og slik bana veg for deg inn i liva deira. Må du Jesus bli så tydeleg for dei at dei i djupet av si sjel forstår at du ikkje berre er ein profet som er verd å lytta til, men ein Gud som er verd å elska og leva for. 

 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...