torsdag 4. desember 2014

Dagens unådde: Dar Hamid frå Sudan
Dar Hamid-folket er, som nesten alle andre i Sudan, muslimar. Dei tel 722000 menneske og snakkar arabisk. Dei er inndelte i 19 ulike stammer, men har èin leiar som dei kallar nazir. Dar Hamid er nomadar. Dei er venlege legg stor vekt på gjestfridom. Den kunnskapen dei har om islam er svært mangelfull. NT, Jesusfilmen og lydutgave av NT  er tilgjengeleg for dei. Dar Hamid-folket er i stor grad analfabetar. (Kjelde: joshuaproject.net)

Kjære Herre Jesus! Gjer Dar Hamid- folket kjent for di kyrkje i verda, og send arbeidsfolk ut til din haust mellom dei. Motiver dei til å læra seg lesekunsten, og gje dei ein hunger etter ditt ord i Bibelen. Aus Anden din utover dei og grunnlegg ei levande og sigerrik Dar Hamid-kyrkje, eit lys for alle som lever i mørkret i Sudan. Gode Gud, syn deg for dei som deira kjærlege Far, og løys dei frå djevelens makt og bedrag. Amen!

 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...