torsdag 18. desember 2014

Paramilitær iransk kristneforfølgjar forvandla av Jesus
 Afshin var eit skuleeksempel på ein dedikert militant shiamuslim som ikkje la to pinnar i kross for å forfølga, fengsla og torturera både kristne menneske og politisk opposisjonelle i Iran. Han tok del i seks avrettingar, utan å ha den minste medkjensle med offera. Men så møtte han Jesus, og livet hans til eit vendepunkt. I dag har han som så lenge kjempa mot Gud, blitt Jesu ven og disippel, og lever utelukkande for å æra Gud og vinna menneske for Kristus. Han forfølgde dei kristne, og bli no sjølv forfølgd, slik som tilfelle var med Paulus i si tid. 

Herre Jesus Kristus!
Må det iranske folket, gjennom slike som Afshin, få erfara sann fred og glede gjennom personleg fellesskap med deg. Må dei få auge som ser din frelsesplan og herlegdom. Må din Ande arbeida kraftfullt slik at din kropp kan veksa og modnast trass i intens forfølging. Bevar Afshin og alle andre truande hos deg, og utrust dei med dine gåver slik at dei kan bringa mange nye menneske inn i ditt rike. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...