mandag 8. desember 2014

Sjokoladekake, kaffi, fellesskap bibel og bøn i Sentral-Asia

Women of

the 

underground

church, 

gather 

together

for prayer

and 

Bible study

in a cafe.

Taken 

November

2014Kristne i Sentral-Asia har dei siste åra hatt større og større vanskar med å samlast til gudsteneste. Dersom dei kjem saman offentleg, kjem dei fort i søkelyset og opplever trakassering. Samlast dei på hemmelege plassar, er det alltid fare for å bli oppdaga. Men no har nokre kvinner i ein hovudstad i eitt av desse lande valt ei heilt ny tilnærming: Dei møtest på kaffibarar og kafèar for å studera Bibelen saman der og be for kvarandre. Dei truande kvinnene har funne ut at det er vanskelegare for styresmaktene å avsløra dei i mengden, enn når dei går for seg sjølv. Denne nye åndelege geriljataktikken er veldig interessant, og kan sikkert fungera også hos oss som ikkje er utsette for direkte forfølging. Kjelde: World Watch Monitor

Herre! Me ber om at du passar godt på desse kvinnene, og at ideen deira skal bli kjent og kopiert over alt slik at kristne både der og her kan gjennomsyra samfunnet med Guds ord og bøn. 


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...