onsdag 3. desember 2014

36 kristne kenyanske arbeidarar drepne av Al Shabab 2. desember

Village in Northern Kenya
Landsby i Nord-Kenya. Foto: World Watch Monitor

2. desember kl. 00.30 vart ei gruppe menn som jobba i eit steinbrot angripne av Al Shabab- terroristar medan dei låg og sov i telta sine. Mennene vart utfordra til å sei fram den muslimske trusvedkjenninga, og dei som av samvitsgrunnar ikkje kunne gjera det, vart skotne. 36 kristne menn leid martyrdøden denne natta. Èin person klarte å sleppa unna. Denne grusomme handlinga skal vera ein hemn for kenyanske flyåtak mot Al Shabab-basar inne i Somalia.

Kjære Herre Jesus! Sjå til alle dei familiane som no har mista fedre, ektemenn og forsørgarar. Trøyst dei med den trøyst som berre du kan gje oss menneske i møte med døden. Du som har vunne over dei vonde og mørke kreftene i verda, bind Satan i hans raseri mot di kyrkje, og styrk dine barn i Kenya slik at dei ikkje fell saman i frykt, men frimodig sannar at du Jesus er Herre og slik at forkynner evangeliet midt i martyriet. Me ber om frelse for alle som gjennom islam er fanga av djevelen. Amen! 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...