fredag 23. juli 2010

Mongourfolket i China

Dette vesle folket på kun 47000 menneske er av mongolsk avstamming og dei snakkar sitt eige språk. Det er ingen kristne mongourar i følgje Paul Hattaway, sjølv om den katolske kyrkja tidleg i førre hundreåret dreiv misjon mellom dei. Mongurane er animistar, og dei brukar "kvite" shamanar for å bli friske, og "svarte" shamanar når dei vil bringa ulukke over nokon.

Herre Jesus! Me ber om at mongourfolket skal haustast inn i ditt rike. Løys dei frå alle okkulte krefter som bind dei til djevelen. Send dine velutrusta vitner til dei som kan forkynna evangeliet for dei i Ande og kraft, og lat det bli etablert ei sterk og sunn mongourkyrkje før du kjem att i herlegdom.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...