søndag 1. august 2010

Amdofolket i Tibet

Amdofolket tel 149000 menneske, er stort sett bønder og er å finna i grenseområda mot Kina. Dei er buddhistar, og munkane har spesialiert seg i "visualisering" der dei ser demonane framfor seg, enkelte gonger så sterkt at dei også vert synlege for andre. Gjennom visualisering får munkane del i demonane sin styrke. John Hattaway i Asia Outreach reknar med at det finst 10 kristne amdoar. Dei vert, som andre folk i Himalayaområdet, rekna for vanskelege å nå med evangeliet.

Herre Jesus! Me ber i dag om at du skal finna vegar inn til amdofolket sine hjarto og frelsa dei inn i ditt rike. Løys dei frå djevelens makt, og lat ordet ditt slå rot i dei, og dei i ditt ord. Etabler di kyrkje i dette folket, og gjer henne vital, sterk og sigrande. Amen

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...