søndag 11. juli 2010

Bediafolket i India

Denne folkegruppa lever for det meste aust i India og tel 465000 menneske. Dei er fattige, og lever i den djupaste avgudsdyrking. Fleire opplysningar: sjå høgremarg

"Herre, me ber om at du skal senda arbeidarar ut for å hausta bediafolket inn i ditt rike. Bygg ei kyrkje i dette folket, full av guddommeleg kjærleik og kraft. Fri bediafolket frå alle vonde ånder som bind dei til fattigdom og falsk religion. Amen"

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...