onsdag 14. juli 2010

Bohrafolket i India

Over 1 million menneske. Muslimar.

Herre! Sjå i nåde til Bohrafolket i India. Send arbeidarar ut for å hausta dei inn i ditt rike. Gje dei Den Heilage Ande og syn dei herlegdomen din. Bryt djevelens makt over dette folket og alle tankebygningar som reiser seg mot kunnskapen om Kristus. Lat Ordet ditt nå inn til djupet av sjelene deira og overvinna dei. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...