mandag 19. juli 2010

Unådd folk 19.juli: Bimafolket i Indonesia

Bimafolket bur på Tanggaraøyane aust for Bali. Dei tel 634000 menneske, er muslimar men praktiserer også shamanisme og naturreligion (aminisme). Dei har synt seg mottakelege for evangeliet, og dei er eit folk som berre ventar på Gud.

"Herre Jesus, driv ut arbeidarar for å hausta dette folket inn i ditt gode rike. Aus Anden din over dei og gjer deg til kjenne for dei. Lat Ordet gå djupt inn i dei og setja dei fri frå dei vonde maktene som fangar dei i frykt. Grunnlegg ei sterk kyrkje i bimafolket der dei truande kan bli grunnfesta i Jesus og i fellesskapet. Amen.

kjelde: Joshuaproject.net

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...