onsdag 14. juli 2010

Kristen familie myrda i Pakistan. Far og ektemann åleine tilbake.

Compass Direct melder at den kristne politimannen Jamshed Masih frå byen Jhelum i delstaten Punjab, fann kona og dei 4 borna deira brutalt myrda då han kom heim frå jobb den 21. juni. Ein muslimsk mobb med den lokale muslimske leiaren Maulana Mahfooz Khan i spissen sto bak denne ugjerninga. Pakistansk politi er lite viljug til å etterforska morda. Dei er redde for reaksjonar frå det muslimske miljøet.

Bønn: "Herre Jesus! Våre tider er i dine hender. Vær nær hos Jamshed med di trøyst når han no går gjennom dødsskuggedalen, og gje han den styrke han treng for å koma gjennom denne umogelege tida. Gje politiet mot til å etterforska dette brotsverket og slik at mordarane kan bli dømde og få ei rettferdig straff. Amen!"

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...