fredag 16. juli 2010

Dagens unådde 16.07: Amdo, Hbrogpafolket i Kina (Tibet)

Hbrogpa tel 684 000 menneske, og tilhøyrer Amdofolket. Dei er buddhistiske gjetarar frå Tibet. Gjennom åra har Hbrogpa lidd store tap i væpna konflikt med kinesiske okkupantar, men matmangel og svolt tek også ofte mange liv. Gjennom dei siste 100 åra har det vore tilløp til åndeleg vekkjing i mellom amdoane, og det er i dag ei lita, men levande amdokyrkje. Berre 0,05% av Hbrogpa er kristne.

Herre, vår Gud og Far! Me ynskjer at Hbrogpa skal bli ein del av din store familie. Lat Jesus bli kjent og kjær for dei, og lat dei få sjå lys i ditt lys. Send dine tenarar for å forkynna evangeliet for dei. Lat dei bli grunnfesta i nåden og i Ordet, og la di kyrkja slå djupe røter i dette folket.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...