søndag 18. juli 2010

Morgonbøn

Velsigna vere du, Gud, som gjev trøyst og nåde, du skal ha pris og ære til alle tider og i all æva. For lyset ditt bryt gjennom som morgonroden i det mørkret syndene våre skaper, og din lækjedom kjem til oss og gjer oss fri. Støtt oss med din Andes rikdom når med frydar oss over dine gåver og den hjelp og frelse som du gjev oss. Opna du lippene våre slik at me kan syngja din pris. Velsigna vere du Gud, Far, Son og Heilag Ande. Velsigna vere du for evig. Amen!

kjelde: Common Worship

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...