søndag 18. juli 2010

Unådd folkeslag 18. juni. Mushunguli, Somalia

Mushunguli tel 50 000 menneske. Dei snakkar mushunguli, og er muslimar. Somalia er som de veit eit land heilt ut av styring. Klanane krigar mot kvarandre om dominans. Det arme landet er eit friområde for terroristar.

Allmektige Gud, du som innset og avset kongar og leiarar, og som styrer tidene: styr tinga slik at mushunguli vert tilgodesett og får del i evangeliet om Jesus. Ta godt vare på dei få truande som måtte vera i dette folket, og gje dei mot til å følgja Jesus av eit heilt hjarta. Hjelp dei å finna kvarandre og ha fellesskap. Før dette folket inn i ditt rike, og grunnlegg ei levande og kraftfull kyrkje mellom dei. Herre, miskunna deg over mushunguli og over Somalia.

kjelde: joshuaproject.net

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...