onsdag 21. juli 2010

Kyrkja under krossen: Alimujiang Yimity m/familie

I 2008 vart uiguren Alimujiang dømt til 15 års fengsel for å ha gjeve hemmelege nasjonale opplysningar til utanlendsk etteretning. Dette var fabrikerte skuldingar. Det synest klart at han er arrestert og dømt fordi han har ein sentral stilling innanfor den kinesiske huskyrkjerørsla.

Alimujiang har kone og 2 mindraårige barn som ventar på seg. Dei er i ein ekstremt vanskeleg situasjon, og helsa til Alimujiang er sviktande.
Gode Far i himmelen! Me veit at du ikkje har lova oss anna enn motstand dersom me vil stå opp for deg og det sanne og gode. Likevel ropar me om fridom for Alimujiang slik at han kan få koma attende til familien sin som treng han så mykje.
Og inntil den tid kjem må du ta vare på denne familien på den aller beste måte, og la dei få oppleva under på under i sitt daglege liv.
Bruk Alimujiang i fengslet til å føra medfangane sine frå mørkret og til lyset, frå djevelens makt og til deg. Amen

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...