fredag 12. oktober 2018

Russland I

Dei næraste dagane skal me be spesielt for Russland.
Russland er med sine 22 millionar km2 verdas største land i flatemål.
Folketalet er ca. 142 250 000. Hovudstad: Moskva (10,5 millionar)
85% av befolkninga er russarar, 3,7% tatarar, 1,4% ukrainarar, 1% tsjetsjenarar og det er mange andre mindre folkegrupper, særleg i Kaukasusområdet.
Religion: 10-15% er praktiserande ortodokse. Men det er ei stor gruppe nominelle ortodokse og mange  ikkje-religiøse. 10% av befolkninga er muslimar, og islam er den fortaste veksande religionen. Det er 1,6 millonar evangeliske kristne i Russland.

Russland har ein rik kulturhistorie, og landet har fostra store kunstnarar innafor alle kulturområder.
Den politiske historia har vore prega av meir eller mindre tyranniske herskarar. I ein særstilling står kommunisttida frå revolusjonen i 1917 til Sovjetunionen kollapsa i 1989. I denne perioden vart kyrkja forfølgd på det mest brutale, og prestar og pastorar vart fengsla, depoterte og mange møtte ein tidleg død i tvangsarbeidsleirar. Nokre vart regulert avretta.

I dag er Russland styrt av Vladimir Putin som fungerer mest som ein tsar (keisar) frå førkommunistisk tid som effektivt undertrykkjer all opposisjon.  Han er ein hauk som rustar opp landet, og han fører ein aggressiv utanrikspolitikk med anektering av Krim, støtte til opprørarar i Dombas og eit sterkt nærvær i Syria.

Russland er i dag i alvorleg konflikt med Vesten pga hissige dataåtak mot vestlege land, innblanding i demokratiske val og giftdrap av avhopparar.

Det store landet har enorme naturrikdomar som matjord, mineraler, olje og gass og vide skogar og nokre av verdas lengste elvar. Landet er rikt, men rikdomen er svært skeivt fordelt. Venskap, kjennskap, nepotisme, korrupsjon og mafiaverksemd fører til at pengene hamnar på få hender, og det ser ut til at store verdiar går direkte inn på Putin sin eigen bankkonto.

Gode Gud! Me ber i dag for kyrkja i Russland. Forny henne gjennom ditt gode ord. Må alle prestar og forkynnarar leva sanne kristenliv i tru og omvending, og vera salva av din Ande til å kunngjera fridom til dei som er fanga av demoniske krefter, gje blinde synet attende og til å forkynna evangeliets rikdom for dei fattige. Må ordet ditt få makt over russiske sinn, og setja folket fri frå synd og alle dei negative følgjer synda har i folkelivet og politikken. Reis opp kyrkja di til å bli ein lysande by på eit fjell, ein by som ikkje kan skjulast, ein by der folk kan finna deg som Far, Jesus som frelsar og Den heilage ande som trøyster, hjelpar og ven. Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...