onsdag 24. oktober 2018

Sierra Leone

Sierra Leone er eit land med vel 6 millionar innbyggjarar. Hovudstaden er Freetown med omlag 1 million menneske. Landet var heimsøkt av ein fælsleg borgarkrig frå 1991 til 2002 med mange titusen drepne og 2 millionar som vart drivne på flukt. Krigen handla om kontrollen over gull og diamantgruver, og retten til dei mange andre rike naturressursane i landet. Det er ironisk, men eitt av dei rikaste landa i verda med tanke på naturressursar vart det fattigaste av alle pga menneske sin dårskap og vondskap. FN intervenerte med britiske styrkar i 2002 og fekk slutt på denne utarmande krigen, og etter den tid har økonomien gått framover.

Landet vart i utgangspunktet skipa i 1797 av frigjevne slavar frå Amerika. Dei fleste innbyggjarane er muslimar. Berre 13% er kristne. Om lag like mange er animistar. Kristen misjon vert i hovudsak driven i den siste gruppa, sjølv om muslimane også syner seg mottakelege.

Mange innflytelsesrike menneske er med i okkulte grupper som spreier vondskap og grådigskap.

Landet var tungt råka av ebolaepedemien for nokre år sidan, og dessutan er malaria og HIV eit stort problem.

Gode Far! Sjå i nåde til Sierra Leone. Må riket ditt koma og viljen din råda i dette landet, og namnet og ordet ditt bli akta høgt og få makt i heile nasjonen. Løys folk frå djevelens makt og frå islams og okkultismens lenker. Takk Jesus at du vann over alle vonde makter på krossen, takk at det er siger, tilgjeving og evig liv i deg for alle Sierra Leones innbyggjarar. Reis opp og utrust kyrkja di i landet, og utrust henne til å fordriva vantru og synd og vera eit lys som sigrar over mørkret. Gjer dine disiplar modige og stolte, og gje dei evne til å tola motstand og forfølging. I Jesu namn! Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...