tirsdag 2. oktober 2018

Rayeenfolket i India

Rayeenfolket er muslimsk og tel omlag 1 millionar menneske. Dei snakkar urdu, og trass i at Bibelen for lenge sidan er omsett til dette språket er det ikkje registrert nokon truande kristne frå dette folket.

Gode Gud! Me ber i Jesu namn for dei i rayeenfolket som snart kjem til å venda om til Jesus, at du skal utrusta dei og fylla dei og gjera dei dugande til å vinna heile folket sitt for ditt rike. Me minnar deg om løftet frå Jesaja 66 der det står at tida snart vil koma då du samlar alle folk og tungemål, og då  dei skal koma og sjå din herlegdom. Amen! 

m17328.png

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...