søndag 14. oktober 2018

Pastor Andrew Brunson er sett fri etter meir enn to år i tyrkisk fangeskap

Image result for andrew brunson
I går kom Andrew Brunson attende til USA etter over to år i tyrkisk fengsel og husarrest. For ikkje å mista heile fjeset, dømde tyrkisk høgsterett han til noko over 3 års fengsel og spionasje og terrorplanlegging (det er ei strafferame på 35 år for slikt i Tyrkia), men sidan han alt hadde opphalde seg så lenge i fengsel og oppført seg så fint, vart han sett fri. Soning fullført, sa tyrkisk høgsterett, og fekk slik løyst den diplomatiske konflikten mellom USA og Tyrkia, ein konflikt som har råka Tyrkia massivt økonomisk. Lat oss takka Gud for at dette marerittet er over for Andrew Brunson, familien og kyrkjelyden han har bygd opp og er pastor for i Izmir. Framtida hans er ukjent for meg. Det er også grunn til å takka Donald Trump for hans faste måte å handtera denne saka på. 

Gode Gud og Far! Takk at Andrew Brunson no er ein fri mann. Me ber om at du skal hjelpa han og familien til å koma til hektene att, og syna dei kor din veg for dei går vidare. Me ber også om at du held di gode hand over kyrkja i Izmir, at du lækjer og fornyar henne ved din Heilage ande og ditt gode ord. Amen! 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...