mandag 8. oktober 2018

Auka forfølging av kristne i Iran


Arrestasjonane er fleire, klagemåla meir direkte og straffene strengare. Lenga har det vore slik at kristne i Iran er blitt dømt for å ha truga rikstryggleiken. No er tida forbi for den slags absurditetar, ser det ut for. Mission Network News melder i dag (8.oktober)  at no vert kristne rett og slett dømde for å vedkjenna seg til Jesus Kristus som Herre, og for å ha Bibelen som den høgaste autoriteten for kva dei skal tru og korleis dei skal leva. Den 18. august appellerte Amnesty International til umiddelbar aksjon til støtte for fire kristne som tilsaman er dømde til 45 år i fengsel. Dei fire er Victor Bet Tamraz, Amin Ashfar Naderi, Kavyian Fallah Mohammadi og Hadi Asghari (bilete). 

I tillegg til tunge fengselsstraffer blir kristne i stor grad nekta utdanning, det blir lagt ekstra press på familiar til kristne som har flykta frå landet og mange Jesustruande får problemer med å få seg arbeid.
Kvifor skjer dette? Fordi Guds rike går fram med rekordfart i dette shiamuslimske landet. I 1987 var det i følgje Operation World om lag 500 evangeliske kristne i landet. I 2014 var talet ein plass mellom 300 og 700 000. Det er vanskeleg å vurdera dette nøyaktig då kyrkja i 1994 fekk styresmaktene sitt blikk retta mot seg. Mange kyrkjeleiarar vart då arresterte, tre vart avretta og kyrkja gjekk «under jorda». Etter den tid har det teke heilt av. Den årlege kyrkjeveksten er no på 19,2% (den høgaste i verda), og held det fram slik, vil det i 2020 vera ein million evangeliske kristne i landet. Styresmaktene har no fått panikk, og det er forklaringa på kvifor forfølginga no blir intensivert.
Gode Gud, himmelske Far! Enno ein gong ber med for våre kristne søsken i Iran. Me takka deg for det store verket du er i ferd med å fullføra i dette landet. No ber me om at du skal gje dei truande masse frimot slik at dei uredde vitnar og forkynner om Jesus for sine medborgarar, at du leier dei slik at dei ikkje kjem i vanskelege situasjonar, at kyrkjelydane får tilgang på nok biblar, at du reiser opp mange nok leiarar med innsikt i Guds ord, som forkynner og lever rett etter Ordet ditt og som har den naudsynte utrustning og kraft over liva sine. Ver nær alle som sit i fengsel. Bruk dei mektig til å fremja ditt rike mellom medfangar. Læk dei for sjukdomar og skadar dei er blitt påført. Vern dei mot ytterlegare helseplager. Lat dei få nok og næringsrik mat, og lat dei i din time få fridomen sin attende. Så må du i Jesu namn halda eit auga med alle motstandarane, fri dei frå djevelens makt og løgner og lat dei bli slått av undring i møte med dine barn slik at dei kjem til omvending og tru. Amen!

Ingen kommentarer:

Arainfolket i Pakistan

  Det er 11 284 000 arainarar i Pakistan. Dei snakkar punjabi. Det er ingen kristne i de...