tirsdag 26. mars 2019

KamerunKjelder: Operation World og CIA world factbook.

Areal: 475440 km2.  Folketal: 23,5 millionar. 292 ulike folkegrupper. 279 språk. 70% kristne.  21%  muslimar. 5% animistar. Resten er stort sett ikkje-religiøse.

Det i laupet av det siste året oppstått store spenningar mellom dei folka som har engelsk versus fransk som administrasjonsspråk, og det er stor fare for borgarkrig i eit land som elles i lang tid har vore prega av politisk stabilitet.

Kamerun er velsigna med store naturressursar.
Mange av leiarane er genuint kristne. Stadig fleire faktisk.
Dette KAN gje håp om at ein kan koma den skyhøge korrupsjonen i landet til livs.


  • Be Gud om at han reiser opp leiarar som har forsoning som program. Kamerun treng "duer" og ikkje "haukar". 
  • Be om at Gud må vaka over menneska i Kamerun og hindra borgarkrig med all den redsle som alltid følgjer i fotefaret til slike krigar
  • Dei fleste kristne er nominelle. Mange av protestantane er prega av liberal teologi og den åndsfattigdom som alltid følgjer denne åndsretninga.  Be om ei genuin kristen vekking i kyrkjene i landet, og at dei truande igjen skal begynna å lesa i Bibelen og at forkynnarar frimodig skal tala om at Gud fordrar at kristne lever heilage liv. 
  • Be om einskap mellom Guds barn. Det er stor splitting og djupe kløfter. 
  • Be om at kristne i dei mange ulike stammene må føla større lojalitet overfor Kristus enn overfor stamma si. 
  • Be om åndelege leiarar med integritet, menn og kvinner som lærer Guds ord reint og kompromisslaust, og som lever etter det. 
  • Be om at "ulvar i saueham" vert avslørte.
  • Be om fortgang i bibeloversettingsarbeidet i landet. Kun 10 språk har heile Bibelen, og over 100 språkgrupper er heilt bibellause. Bibeloversetting er ein hovudnøkkel til suksess i misjonsarbeidet. 

Ingen kommentarer:

27.november 2020

I dag ber me for Gjemnes kommune, det kurdiske folket i Tyrkia, for dei gjenlevande etter den sveitsiske misjonæren Beatrice Stockli og for ...