mandag 17. desember 2018

Venezuela


Flatemål: 912 050 km2. Folketal: 31 700 000. Hovudstad: Caracas.
Sjølv om Venezuela er verdas fjerde største oljeprodusent, er landet lutfattig og på randa av totalt samanbrot. Dette har sine grunnar. Landet tålte ikkje finanskrisa i 2008 og oljeprisfallet som følgde. Venezuela er i stor grad er avhengig av oljeproduksjonen og høg oljepris. 

Vidare har den sosialistiske presidenten Nikolas Maduro (som styrer diktatorisk) nasjonalisert næringslivet, ekspropiert næringseigedomar. Folk med kunnskap og kompetanse er blitt erstatta med inkompetente menneske. Resultatet er produksjonssvikt og mangel på forbruksvarer og medisiner. 

Den djupe fattigdomen har utløyst ein flaum av alvorleg kriminalitet som gjer fattigdomen enno djupare. 

Dessutan er korrupsjonen naturlegvis skyhøg. Landet er insolvent og i praksis konkurs. Politisk har Maduro erstatta den demokratisk valde nasajonalforsamlinga med ei handplukka forsamling på 545 personar som styrer ved hjelp av dekreter. Forsamlinga er i direkte ansvarlege overfor presidenten, og dei har som oppgåve å gje landet ei ny grunnlov som overfører makta i landet til Maduro. 

I dag er situasjonen den at denne mannen utelukkande kjempar for seg og familien sin, og det siste er at han har opna landet for Vladimir Putin og russisk militært nærvær (som Cuba gjorde det i 1962), og i sist veke landa bombefly med mogeleg atombombelass i Caracas. Det kan føra til ein farleg konfrontasjon med USA både i Karibia og i Asovhavet der Ukraina i si naud ber om at Nato må koma med marinen sin og gje dei hjelp mot Russland som har stengt innlaupet til Asovhavet for Ukraina.  

I Venezuela er 84% kristne, av desse 3,2% evangelikale.  Resten er romersk katolske. Synkretismen er dominerande, og folk blandar kristendom med islam, hekseri, voodo og spiritisme. Resultatet er som alltid: åndsbesettelse. 

30 indianske folkegrupper må reknast som unådde. Styresmaktene hindrar aktivt dei som vil driva misjon desse. Både antropologane og venstresida i politikken ser på kristen misjon retta mot urbefolkningsgrupper som skadeleg aktivitet.

Gode Far! Me ber i Jesu namn om at regimet til Nikolas Maduro og hans medsamansvorne skal bryta saman, at makta igjen skal overførast til nasjonalforsamlinga, og at landet skal få ein rettsindig, kunnskapsrik og klok president med demokratisk sinnelag. Må den venezuelanske befolkninga venda kollektivt om til deg, sanna syndene sine og ropa til deg om nåde og hjelp, og må du bønhøyra dei frå himmelen. Stopp i Jesu namn djevelens gjerningar i Venezuela. Me ber også for dei nådde folkegruppene i landet, at du skal opna dørar slik at evangeliet om Jesus kan nå inn til dei, og me ber i hans namn om at di kyrkje skal plantast i alle desse gruppene, kyrkjer fulle av lys, kjærleik og kraft. Amen!Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...