søndag 2. desember 2018

Kristen stammeleiar drepen i Nigeria 

Release international melder om stor uro i Kadunaprovinsen i Nigeria. Tusenvis av kristne er dei siste åra vorte drepne i dette området, og i oktober tørna kristne og muslimske ungdomar saman i regulære kampar, med det resultat at 55 vart drepne.
Den kristne stammeleiaren Dr. Raphael Maiwada Galadima vart fortvila over situasjonen, og reiste for å besøka området. Då han skulle reisa attende, gjekk ei gruppe menn til åtak på følgjet hans. Fire sikkerheotsvakter vart drepne og Dr Raphael kidnappa. Det vart betalt ut løysepengar for han, men den 26.oktober drap dei han likevel. Han er den andre kristne samfunnsleiaren som har blitt drepen på denne måten i Kaduna dette året.
I gravferda hans kalla erkebiskop Matthew Man-Oso Ndagoso folk til å søkja fred. Han sa at dei kristne ikkje er i krig med muslimane, men mot fanatikarar, kidnapparar, terroristar og opportunistar som er kriminelle i eikvar tyding av ordet. Seks mistenkte er no arresterte i samband med denne saka, og minst ein av dei er medlem av islamistgruppa Boko Haram.

Lat oss be!
Kjære gode Gud og Far! Me ber for dei kristne i Kadunaprovinsen som lever i konstant fare for liva sine. Styrk dei mektig med din Ande, og hjelp dei å halda hovudet kaldt og hjarta varmt, og ikkje omvendt, som det ofte har så lett for å bli i vanskelege tider. Trøyst dei som no sit att i sorg etter Dr. Raphaels død, og også pårørande til dei som vart drepne i gatekampar. Så ber me om at du skal lamma Boko Haram og andre islamistar slik at dei ikkje lenger kan utøva vald mot di kyrkje og dine barn, og me ber om stor framgang for ditt rike i Kadunaprovinsen. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...