torsdag 6. desember 2018

114 kristne arrestert i Iran sist veke

Ebrahim Firouzi

World Watch Monitor melde i går at 114 kristne er blitt arresterte i Iran sist veke. 140 den siste månaden. Dette er enno eit tiltak for å skremma dei truande frå å vitna om Jesus for muslimar.'

Dei fleste er sett fri att, men alle har fått mobiltelefonane sine konfiskerte med tanke på nærare undersøkingar. Alle måtte skriva om sine kristne aktivitetar, og dei fekk sterke åtvaringar mot å halda fram som aktive kristne.

Dei arresterte med kristent leiaransvar vert framleis haldne i fangenskap.
Denne arrestasjonsbølgja kom parallelt med at mor til Ebrahim Firouzi, som har site i fengsel sidan 2013, døydde av kreft. Mora og sonen ville så gjerne møta kvarandre medan mora framleis var i live, men fekk ikkje lov til det. 

Slike ting som no skjer er vanleg oppunder jul i Iran. Dette er styresmaktene sin julepresang til den kristne minoriteten i landet. Men dei let seg ikkje knekka. Den iranske evangelikale kyrkje er den mest vitale i heile verda.

Kjære gode Far! Me ber om at du trøystar og styrker Ebrahim Firouzi i sorga over mora, at lindrar hans smerte og lettar hans liding. Takk at du kan setja han fri når det måtte passa deg, og det ber om at du skal gjera snarleg. Og så må du i Jesu namn gje dei som no er komen i politiets søkelys stor standhaftighet slik at dei ikkje let seg skremma, men står faste i trua og i tensta for evangeliet. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...