mandag 3. desember 2018

Nederland: Kyrkje i Haag feirar kontinuerleg gudsteneste for å beskytta ein armensk flyktningefamilie frå å bli sendt ut av landet. 
Kjelde for denne saka er Joel News International

I følgje nederlandsk lov kan ikkje politiet gå inn i ei kyrkje og arrestera nokon så lenge det blir forretta gudsteneste der. Den armenske familien har fått avslag på asylsøknaden, men har søkt tilflukt i kyrkja, og prestar og pastorar frå mange ulike kyrkjer og kyrkjesamfunn har gått saman om å halda gudsteneste i kyrkja 24/7 for å beskytta denne familien mot utsending.

Theo Hetterna som er leiar for Generalkonsilet for protestantisk kyrkjer i Nederland, seier at dei vil halda på så lenge det er naudsynt, og at dette er ein fin måte å praktisera bodet om å elska nesten som seg sjølv.

Tamrazyanfamilien, inkludert dei tre barna Hayarpi, Wahrdui og Seyran, flykta frå Armenia og har budd i Nederland sina april 2010. No, etter åtte år, har dei fått endeleg avslag og beskjed om å forlata landet.
Ideen om døgnkontinuerleg gudsteneste var det Axel Wicke som kom på. Dei har laga ei tjukk bok full av liturgi som dei les og syng time etter time etter time. Dette er flott pastoralt dugnadsarbeid.
Familien håpar no at styresmaktene skal gripa inn. I Nederland er det ei lov som seier at barn som har vore i landet i meir enn fem år skal få fullt amnesti.Tamrazyanbarna, foto: PKN

Styresmaktene vil ikkje kommentera det som skjer i denne kyrkja i Haag, men det skal vera forhandlingar på bakrommet mellom dei og dei som har teke ansvar for familien. Dei håpar på eit positivt svar før jul. Det ville vore høveleg med tanke på innhaldet i denne høgtida.

Gode Jesus! Me ber om at du skal ta godt vare på denne familien og at styresmaktene i Nederland skal gje seg sjølve ein sjanse til å omgjera utsendingsvedtaket. Du er ein Gud som gjev framtid og håp, og me ber om ei trygg framtid for Tamrazyanfamilien, og at du skal halda dei oppe med di rettferds høgre hand. Amen!  
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...