torsdag 6. desember 2018

Bindfolket i India


Bindfolket i India tel nesten ein million menneske. Dei er fiskarar og korgbindarar med liten interesse for utdanning. Bindfolket er hinduar og tilber lokale gudar som Hanu-man, Hatti og Sodhi Devta. Det er svært vanskeleg for polyteistar å forstå at dei må snu ryggen til gudane sine og tilbe og tena dei eine sanne Gud som har skapt himmel og jord. Bindfolket snakkar eit språk som blir kalla bhojpur, og det føreligg ei omsetjing av Det nye testamentet som er tilgjengeleg for dei. Men analfabetismen er stor, så her må det satsast på audiopresentasjon av evangeliet.

Herre Jesus Kristus! Du som gav ditt blod til soning for all verdas synd, må krafta i ordet om krossen løysa bindfolket ut av hinduismens mange løgner og djevelens veldige kraft. Må dei få sjå syndene sine, og forstå i djupet av hjarta at ingenting anna enn ditt dyrebare blod kan fjerna den skulda dei ber på. Løft dette folket opp og vekk i dei lyst til å læra seg lesekunsten, slik at dei kan søkja ny kunnskap, særleg om deg og dine ting, du som elska dei og gav deg sjølv for dei. Må det bli etablert ei sterk bindkyrkje i India, full av nåde og kraft, eit fyrtårn for heile folket og mange andre folk i dette veldige landet. Amen!

m16457.png

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...