fredag 20. juli 2018

Israel

I dag ber me for Israel.
Israel har eit areal på vel 20 000km2 (som Hedmark fylke) og eit folketal på 8 millionar.
Då landet vart grunnlagt som eit heimland for jødar i 1948, meinte mange at gamle profetiar i Bibelen vart oppfylte. Det er også mi tru og meining.

Hovudstad er Jerusalem, byen som alles auge er retta mot, Davids by,  Jesu eigen by, steinen som heile verda prøver å løfta på, ein by som ligg Gud på hjarta, byen som Jesus Kristus ein dag vil koma attende til.  Etter 6-dagarskrigen i 1967 er gamlebyen annektert av Israel, noko som gjer byen til eit strides eple i verdspolitikken.

Det er 12000 messianske jødar i Israel. Kyrkja veks år for år, men det gjer også forfølginga av dei kristne.

75,5% av befolkninga er jødar. 20,4% er arabarar. Desse har fulle statsborgarlege rettar, men ikkje verneplikt.

Det er enno høg immigrasjonsrate til Israel. Jødar under press frå heile verda kjem attende til fedrane sitt land.

Israel er ein høgteknologisk nasjon som er langt framme når det gjeld forskning og utvikling innan industri (forsvar), jordbruk og medisin.

Israel har måtta forsvara seg mot arabiske åtak i 1948, 1956, 1967, 1973 og 1982. I dag er landet truga av palestinsk Hamas i sør, iranstøtta Hizbollah i nord og spenninga på grensa mot Syria aukar pga borgarkrigen der. Regulæra iranske styrkar opererer i dette grenseområdet. Enorm eldkraft kan når som helst utløysast mot Israel.


  • Takk for at evangeliet om Jeshua Messias har slått røter i Israel, og for alle dei åndsfylte messianske kyrkjelydane i landet.
  • Be om at dei skal bli bevarte i trua, bli leida av Anden og alltid har reine samvit. 
  • Be om at heile Israel og det jødiske folket skal anerkjenna  Jeshua (Jesus) som sin einaste rette konge og frelsar.
  • Be om at landet og folket skal bli verna mot åtak og terrorhandlingar, og elles bli godt i varetekne. 
  • Be om at palestinarane både i Gaza og i Judea og Samaria skal bli kjende med Fredsfyrsten, og at israelarane og palestinarane kan samlast som eitt folk under èin hyrding. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...