onsdag 4. juli 2018

Be for dei 12 fotballgutane i Thailand og trenaren deira

Thailand savnet fotball-lagDet er så enormt stort at dei bortkomne gutane i Thailand er funne der djupt, djupt inne i fjellet. Men det ser ut til at det må setjast inn litt kraftig bøn for å få dei ut derifrå. Be om at regnet som er meldt ikkje skal koma, at hjelpemannskapa får ut nok vatn slik at gutane trygt kan koma seg ut til familiane sine.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...