lørdag 7. juli 2018

Indonesia

Indonesia er eit veldig øyrike med eit samla flatemål på 1,9 millionar km2, og eit folketal på 257,5 millionar menneske. Det er verdas største islamske stat. Hovudstad er Djakarta med sine 10 millionar innbyggjarar. Dei største øyane er Borneo, Sumatra, Irian Jaia (Ny-Guinea vest), Java, Sulawesi, Ambon og Timor. Det blir snakka 722 språk i landet, av desse 257 på Irian Jaia. Berre 29 språk har heile Bibelen, 64 NT, 125 deler av Bibelen og 150 omsettingsprosjekt er påbegynt (2010).
Over 80% er muslimar, over 16% kristne (5,6% evangeliske).

I 1973 las eg "Vekkelsen i Indonesia" av den tyske teologen Kurt Koch. Den greip meg sterkt. Senteret for vekkinga var, slik eg forstod dette, vest-Timor.  Vekkinga braut ut på 1960-talet, og var eit særprega verk av Gud som sprengde grensene for fantasien. Det er mykje okkultisme i Indonesia, og dei mørke kreftene veldige. Under vekkinga vart desse kreftene utfordra og overvunne, og okkulte gjenstandar som trollmenn gjekk med i kroppane sine svall ut gjennom huden på dei, og djevelens tenarar vart trufaste etterfølgjarar av Jesus Kristus. Her las eg elles om folk som gjekk på vatnet, vatn som vart til vin, døde som stod opp, store og omfattande helbredelsar, synd som vart avslørt, språkgrenser som ikkje lenger eksisterte, evangelistar som vart forflytta av Gud i Anden frå den eine plassen til den andre og heile folkgrupper som vart frelst og løyst frå synd og elende.

Framleis flammar dette vekkingsbålet opp her og der, og det gjer også forfølginga av dei kristne. Det går hand i hand. På 1990-talet kom det islamistar frå land i Midt-Austen og drap 3000 kristne på Ambon, og liknande hendingar har også skjedd på Sulawesi.


  • Takk Gud for hans nærvær i Indonesia, og for alt godt han har gjort og framleis gjer i landet.
  • Be om at Jesus skal kronast til konge i alle folkegrupper over heile landet
  • Be om at dei enno mange unådde folkegruppene i Indonesia skal bli nådde med evangeliet om Jesus, og at Anden skal hjelpa dei å forstå og tru at Jesus Kristus er Guds Son og heile verdas frelsar. 
  • Be om fortgang i bibeloversettingsarbeidet, og om at alle språk skal bli bibelspråk innan år 2025. 
  • Be om at Gud skal fri menneska frå alle dei vonde åndene som styrer liva deira inn i synd og undergang. 
  • Be om at Gud skal avsløra islam for indonesarane som ein tom, kraftlaus og løgnaktig religion 
  • Be om gode leiarar for kyrkjelydane
  • Be om at alle nye kristne skal bli godt disippelgjort
  • Be om at dei truande må vera fulle av Andens kraft, og vera modige vitner om Jesus i kvardagen. Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...