torsdag 12. juli 2018

India: 20 kristne alvorleg skada

20 menneske vart alvorleg skadde 2.juli etter at hinduar frå 25 landsbyar gjekk til åtak på eit tillyst bønemøte der det var 150 kristne til stades. Mange av dei skadde hadde beinbrot. 10 motorsyklar vart også øydelagde, likeeins møblar og instrument i kyrkjerommet. Landsbyleiarane har no levert inn anmeldingar av dei kristne leiarane med falske klagemål om ulike kriminelle handlingar dei skal ha gjort seg skuldige i.

Gode Gud! Me ber i Jesu namn om lækjedom for dei som vart skada i dette åtaket. Hjelp dei kristne i området  å halda tett saman, og trøysta og oppmuntra kvarandre. Set mot i dei slik at dei kvar einaste dag tek krossen sin opp, vedkjenner seg Jesus og modig vitnar om han. Må alle falske klagemål mot dei kristne leiarane falla til jorda, og me ber om at dei som har skada folk og eigedom skal bli arresterte og bli stilt til ansvar for gjerningane sine, og me ber om at dei skal innrømma syndene sine, venda om til deg og bli sanne kristne. Amen!

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...