lørdag 21. oktober 2017

Saudi Arabia

Flatemål: 2 240 000 km2.
Folketal: 28 571 770
Hovudstad: Riyadh
Folkeslag: 80% arabarar. 17,4% asiatar.  1,5% afrikanarar. 0,7% vestlege.
Alfabetiseringsgrad: 80%.
Språk: Arabisk pluss 19 andre.
Bibelen føreligg kun på arabisk.

Saudi Arabia (SA)er verdas største oljeprodusent. Landet har skaffa seg enorme rikdomar, som landet m.a. brukar aktivt til å eksportera islam til alle verdas land. Vanlege saudiarar likar ikkje å jobba, så mykje av arbeidet i landet vert utført av utanlandsk arbeidskraft.

SA er eit kongedøme, og kongefamilien har all makt samla i sine hender. Denne familien har gjennom tidene skodd seg godt på oljerikdomen.

Kongefamilien ser på seg sjølv som forvaltar av islam i verda. Landet praktiserer sharialovene strengt, og det er denne brutaliserte utgåva av islam, kalla wahabbismen, som dei understøtter.
Det er ingen reell religionsfridom i SA. Dersom nokon kritiserer islam, eller konverterer til ein annan religion, vankar det strenge straffer. Døden ventar dei som bryt med islam.

SA har i årevis lege på andre plass på Open Doors sin årlege forfølgingsindeks

92,4% er muslimar. 8% er shiamuslimar, og desse blir grovt diskriminerte i samfunnet.  5,4% er kristne, men dette er i hovudsak utlendingar.

Mekka er islams kraftsenter, og det årlege målet for millionar av pilgrimar, og over ei milliard menneske bøyer seg fem gongar for dagen i bøn mot Mekka. I denne byen har djevelen reist synagoga si.

SA er i dag i krig mot Iran i Yemen. Der føregår det fælslege krigsbrotsverk kvar einaste dag. 

Bøneemner:
  • Be om at Gud skal halda handa si over dei kristne i landet, gje dei ei urokkeleg tru, eit levanda håp, ein brennande kjærleik og ei veldig kraft.
  • Be om at dei skal ha rikeleg tilgang til Guds ord.
  • Be om at dei må halda saman og styrka kvarandre.
  • Be om at dei skal leva misjonalt, at dei skal høyra frå Gud og dagleg la seg leia av Den heilage ande. 
  • Be om at evangeliet skal spreia seg frå person til person som eld i tørt gras og overvinna islam frå innsida
  • Be om at djevelens rike skal falla, og at landet skal bli fridd ut av mørkers makt og at folket skal helga Jesus til konge i liva sine og i nasjonen.
  • Be om at Bibelen og annan kristen litteratur skal spreiast og nå fram til folk i alle avkrokar
  • Be om at folk skal finna fram til kristne radio og TV-stasjonar, og finna Jesus på internett.
  • Be om at saudiarar i utlandet skal bli fanga opp av kristne og vunne for Kristus, og at dei skal ta evangeliet med seg attende til heimlandet. 
Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...