onsdag 11. oktober 2017

Romania

A map of Romania class=
Areal:238391 km2. 
Folketal: 21 529 967
Religion: 97% kristendom. 91% ortodokse. 6,4% protestantar, 4,2% romersk katolske.
Folk: 83,4% rumenarar , 6,1% ungararar, 3,1% sigøynarar.
Språk; Rumensk, ungarsk og romani.
Styresett: Parlamentarisk demokrati
Romania var i mange hundreår del av det ottomanske riket. Fekk sjølvstende i 1878. Alliert med Tyskland under 2.verdskrigen. Okkupert av Sovjetunionen i 1945. Kommunistisk fram til 1989.
Landet er i dag medlem av NATO og EU.

Romania ligg på det veldige slettelandet som Donau har danna gjennom åra. Over 60% av arealet er dyrkbart. Jordbruk er viktig for økonomien.
Landet vart tungt råka av finanskrisa i 2008.
Økonomien på rett spor no, men han er svært sårbar. Ein aldrande befolkning, svikt i skatteinngangen, høg gjeld og underskotsbudsjett er urovekkande. I tillegg kjem ein abnorm korrupsjon i næringslivet.

Helsevesenet er dårleg. Aborttala høge. Skilsmisseprosenten likeeins. Rusproblema er også store. I Bucuresti er det mange tusen gatebarn. Dei lever i kloakkummar og er i ein elendig forfatning.


Be om
  • politiske leiarar, embetsmenn  og næringslivsleiarar av stort format, folk som er dugande, ærlege og pålitelege i all si gjerning
  • at dei politiske leiarane, og befolkninga elles, skal ta skikkeleg ansvar for gatebarna
  • framgang for økonomien, gode avlingar, nye investeringar, høg arbeidsmoral
  • rumenske menn reiser seg og tek ansvar for kvinner og barn, og at dei lærer seg truskap og sann manndom
  • be om ein edrueleg befolkning
  •  . 
 Det har vore signifikant framgang for evangeliet dei siste åra. Mange er komne til personleg tru på Jesus Kristus. Men det manglar leiarar. Det er vanleg at pastorar har ansvar for mange mindre kyrkjelydar. Be om
  • at Gud skal gje desse kyrkjene leiarar som kjenner han, hans ord og som elskar hans barn. Gode hyrdar for flokkane. 
  • om gode kår og framgang for bibelskulane og dei teologiske institusjonane i landet, slik at dei kan veksa og utdanna nye gode leiarar til kyrkjelydane. 
  • at det skal vera eit godt og fruktbart forhold mellom utanlandske misjonærar og nasjonale kristne. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...