onsdag 7. juni 2017

Dagens unådde: Tigre i Eritrea

 Tigrefolket i Eritrea tel 1 195 000 mennneske. 95% av dei er muslimar. 0,09% er kristne (0,05% evangeliske). Dei snakkar tigre. Heile Bibelen var ferdig omsett til tigre i 1988. Tigrefolket er anten seminomadar eller bønder. Dei ætta opphaveleg frå Egypt, noko som også kroppsfasongen avslører: Dei er høgreiste, har smale naser og lys brun hud. Det var på 1800-talet dei under innflyting frå arabiske misjonærar, konverterte til islam. I dag praktiserer dei "folkeislam" som er ei blanding av islam og den gamle naturreligionen deira der det er vanleg å driva med dyreofringar for å blidgjera åndene. Dei trur på ei mektig vond ånd som dei kallar Zar. Zar tek bustad i folk og forårsaka ulukke og død. Dei trur at den einaste som kan hjelpa dei mot denne vondskapen er shamanen som kurerer folk og driv åndene ut av dei.

Gode Herre Jesus Kristus! Tigrefolket i Eritrea lever i stummande mørker, og me ber om at du, som er verdas lys, også skal lysa opp deira liv. Løys dei i ditt namn både frå islam og shamanismens lenker, og gje dei den kjærleiken som driv ut all frykt. Gjer tigrefolket til eit kristent folk, ein folk som i sanning er disippelgjort, eit lys for alle på Afrikas Horn. Amen!  


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...