onsdag 9. september 2015

MyanmarFolketal: 50,5 millionar
Hovudreligion: Buddhisme. Det er vanleg å blanda buddhismen med okkultisme.
Kristne: 4,5 millionar, og kristendomen er den raskast veksande religion.
Mange buddhistmunkar er dei siste åra vortne kristne i all stillheit. Dei studerer no evangeliet og lyttar til kristne radiosendingar.
Myanmar var i si tid ein del av det britiske samveldet. Okkupert av Japan under andre verdskrigen.
Sjølvstendig nasjon i 1948.
Inntil nyleg (2011) styrt av brutal og omsynslaus militærjunta.
Rikt på naturressursar, men vanstyreog  har ført til stor fattigdom blant folk flest.
Demokratiseringsprosess i gong, men det går seint.
Kristendomen står sterkt blant ikkje-burmesiske minoritetsfolkeslag som t.d. karenfolket.
Sentralstyresmaktene har i mange år ført regulær krig mot karenfolket.
Mange av dei har flykta til Thailand der dei lever i djup vonløyse i store leirar.
Trass i krass forfølging av kristne, spreier evangeliet seg raskt i landet.
AIDS-epedemien er omfattande, likeeins narkotikamisbruket.
750 000 barn lever i stor fare for å få eit liv i slaveri, prostitusjon og rus.
Ei bønerørsle mellom dei truande har ført til forsoning og kristen einskap.

* Be om at kyrkja blir utrusta med kraft frå himmelen til å fri ut alle som er bundne og undertrykte av djevelen. 
* Be om at kyrkja skal få leiarar med god karakter og som er dimensjonerte etter dei store utfordringane som ligg framfor dei
* Be om at vekkinga mellom dei buddhistiske munkane berre skal breia om seg og bli ei uimotståeleg kraft i samfunnet, ei bølgje som skyller folk inn til Gud
* Be om at landet skal bli heilt gjennomsyra av evangeliet, at høg og låg skal venda om til Jesus og leva rettferdige liv.
* Be om at dei politiske leiarane skal underleggja seg Guds leiarskap, bli ærlege og usjølviske og ta eit oppgjer med korrupsjon, lureri, grådigheit, brutalitet og eigennytte som har prega dei i mange år.
* Be om stabile familiar som tek godt vare på barna sine.
* Be om at all kyniske forretningsverksemd som forbruker folk skal smuldra bort.
* Be om at Guds rike skal koma til det tungt prøvde rohingyafolket, og mellom dei ni hinduistiske folkeslaga i landet. 
* Be om rettferd for dei to millionar burmesiske flyktningane i Thailand. 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...