torsdag 3. september 2015

Flyktningekrisa i Europa

Migrants sleep in a park near the main bus and train station in BelgradeHerre, du sa til dei på di høgre side: "Eg var framand, og de tok imot meg. Kom hit, de velsigna borna åt far min, og ta i eige det riket som er etla åt dykk frå verda vart grunnlagt."
Til dei på di venstre side sa du: "Eg var framand, men det tok ikkje imot meg. Gå bort frå meg, de bannstøytte, til den evige elden som er laga til åt djevelen og hans englar, for de det ikkje gjorde mot ein av desse mine minste, gjorde deheller ikkje  mot meg."
Herre Jesus! Du var sjølv ein framand i vår verd. Nokre tok imot deg og vart frelst. Dei fleste forkasta deg, og gjekk fortapt. ¨
No kjem du til meg og ber om at du skal vera der flyktningane er, leida dei, dempa konfliktar, hjelpa dei å finna mat, drikke og medisinsk hjelp. Hald motet deira oppe, og lat dei møte menneske med opne hjarto og opne dørar. Så ber me om at krig og terrorisme skal ta slutt i heimlanda deira, i Jesu Kristi namn. Amen!


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...