lørdag 31. januar 2009

Pastor truga på livet i Saudi Arabia

Be om vern for Yemane Gebriel (Eritrea), pastor for den utanlandske undergrunnskyrkja i Riyadh, Saudi Arabia. Han har dei siste dagane vore truga på livet 3 gonger av det saudiske religionspolitiet mutawwa’in, og er no gått i dekning. Det er grunn til djup uro over situasjonen. I 2004 vart Tony Higgins, ein katolikk frå Irland, drepen i Riyadh av menn med maskinpistolar etter liknande trugsmål.

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...