fredag 25. mars 2022

Dagens unådde folkeslag: Cham i Kambodsja

 


Chamfolket i Kambodsja tel 256000 menneske. Dei er muslimar. Under Raude Khmer-regimet som varte frå 1976 til 1979 vart 100000 av dei drepne. Chamfolket er ekstremt fattige, 0,01% av dei er kristne. 

Gode Gud. Du er Gud også for chamfolket i Kambodsja. Me ber i Jesu namn om at ditt rike skal koma til dei gjennom kristne som elskar dei, og som er kalla og utrusta av deg for å hausta dei inn. Velsign dette fattige folket, og gje dei gode idear om korleis dei kan betra livssituasjonen sin. Sjå i nåde til chamfolket i Jesu namn. Amen! 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...