onsdag 30. mars 2022

Kapp Verde og Caymanøyane

 Kapp Verde


Vulkanøyane Kapp Verde har noko over 500 000 innbyggjarar. Landet har vore portugalsk koloni, og portugisisk er offisielt språk. Dei fleste tilhøyrer den katolske kyrkja. Folk flest kjenner likevel ikkje Kristus, og blandar saman kristendomen med afrikansk fetisjisme. 

Herre Jesus! Du elskar alle som bur på Kapp Verde, og me ber i ditt namn om at du skal løysa dei frå åndsmakter som hindrar dei i å få samfunn med Gud og nå fram til himmelens hamn. Kom me vekking til desse øyane. Må ditt ord få makt i liva til dei som bur der, og at dei skal læra seg å elska og æra einastte deg, det ber me om i ditt eige namn, amen! 

Caymanøyane


Caymanøyane ligg i Karibia. Det bur vel 66000 menneske der. Alle snakkar engelsk. 77,1% er kristne. 21% tilhøyrer den evangeliske familien. Likevel er samfunnet prega av materialisme og hedonisme. 

Herre! Me ber om at ditt rike ikkje berre skal vera synleg i flagget og lovverket, men også i hjarto og liva til dei som bur på Caymanøyane. Me ver i ditt dyrebare namn om det. Amen! 


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...