fredag 25. mars 2022

Kambodsja

 

Kart: CIA world fact book

I Kambodsja bur det omlag 17 millionar menneske fordelt på 42 folkegrupper som snakkar 25 ulike språk. Konstituasjon: kongedøme med parlamentarisme. Religion: buddhisme. 3,1% er kristne. Det er stor religionsfridom i landet no. Kyrkja veks fort, og kyrkjene er misjonale. Dei plantar nye kyrkjelydar heile tida. Visjonen er å etablera kyrkjer i alle landsbyar. Enno er det 11000 landsbyar som ikkje har det. Herren lækjer landet som heldt på å gå til grunne under Pol Pot sitt kommunistiske skrekkregime som varte frå 1976 til 1979. 
Dei siste åra har IMI-kirken i Stavanger jobba mykje med å implementera Agenda 1 i kambodsjanske kyrkjer, og har lukkast godt med det. Agenda 1 er eit program som skal stimulera til vekst, misjonale liv og kyrkjeplanting. 

Far i himmelen! Me takkar det for alle som kvar dag kjem til tru i Kambodsja, og for at riket ditt ekspanderer i dette landet. Må alle nye kristne slå djupe røter i deg, og få solid opplæring i korleis dei skal leva kristenliva sine. Me ber om gode kristne leiarar som kan vera førebilete for dei kristne, ta vare på flokkane, gå framfor og syna veg. Velsign Kambodsja, og lat alle landsbyar bli nådde med evangeliet, og alle folkeslag i landet bli disippelgjort. Amen! Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...