torsdag 31. mars 2022

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

 


Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige språk. Ingen deler av Bibelen er tilgjengeleg på dette språket, og rungafolket er då også eit unådd folkeslag. Rungafolket praktiserer polygami, og ein mann kan ha fire koner. Dei praktiserer "folkeislam", og trua deira er blanda saman med tradisjonelle afrikanske religionar. Nokre er sufistar. Sufismen er ein mystisk retning innan islam.  Kjelde, bilete og kart: joshuaproject.net

Gode Gud og Far! Du som gjennom Kristus har forsont heile verda med deg sjølv, må Kristus bli gjort kjent for rungafolket i Den sentralafrikanske republikk slik at dei kan bli forsont med deg gjennom han. Send dine tenarar ut med det oppdraget å disippelgjera dette folket. Me ber om at dei skal bli informert, på sitt eige språk, om at Jesus på krossen fullførte alt som skulle til for deira frelse og evige lukke, og løys dei ut frå islams løgner, frå synd og skuld og skam og frå alle dei bindingane som ligg i afrikansk okkultisme og magi. Amen! Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...