torsdag 21. september 2017

Dagens unådde: Menasser. Berberar i Algeri

Berber, Menasser
Berberane er Nord-Afrikas urfolk, og Menasser er ei grein av dette folket. Før arabarane okkuperte Nord-Afrika på 600-talet var 70% av berberane kristne. I dag er alle muslimar.

Det er 77000 i menasserstamma som lever ved i vestlege områder av Algeri, i Atlasfjella Chercel-regionen. Del lever at jordbruk og kvegdrift. Menasser er elles kjent for å vera uvanleg flinke handverkarar, men lever likevel fattigslege liv.

Språk: Tamazight. Deler av Bibelen er tilgjengeleg på dette språket.
Det er ingen kjende kristne frå denne berberstamma.
Hindringar: Algeri er stengt for kristen misjon. Menasser lever ofte i utilgjengelege områder.

Kjelde: www.joshuaproject.org  • Be Gud om at han sender sine fredsbod til dei.
  • Be om at han skal løysa dei frå islams lenker.
  • Be om at Algeri skal opna seg for kristen misjon
  • Be Gud om at han reiser opp afrikanske kristne til å disippelgjera menasserstamma.
  • Be om at det skal begynna å spira i gamle kristne røter
  • Be om at Gud skal velsigna folket økonomisk, at dei får oppleva utvikling, og at barna skal få den utdanning og skulegang som er naudsynt for å klara seg godt i ei moderne verd. 
  • Be om at Gud skal grunnleggja ei livskraftig menasserkyrkje som kan kanalisera Guds kraft og frelse inn i heile folket.
Berber, Menasser in Algeria

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...