mandag 25. september 2017

Girath i India

Folketal: 298000
Religion: Hinduisme
Språk: Kangri
Bibelen: Deler
Dette folket lever som bønder  nord i India, i grenseområdet mot den omstridte staten Kashmir.
Kangri er hovudspråket, men dei snakkar mange andre mindre språk. Det vil i følgje joshuaproject.org krevjast eit eige kyrkjeplantingsprosjekt for kvart av minoritetesspråka.

  • ·        Be om at Girathfolket snarleg må få høyra om dei har ein Far i himmelen som har har skapt dei, elskar dei og ofra Sonen sin for deira frelse.
  • ·        Be om at Den Heilage Ande må gjera dei mottakelege for evangeliet, og at Guds ord må skapa tru i hjarto deira.
  • ·        Be om at det skal startast bibeloversettingsprosjekt i alle girathspråk der det er naudsynt.
  • ·        Be om at det skal etablerast ei girathkyrkje full av tru, håp, kraft og kjærleik, ei kyrkje som kan vera redningen for heile folket 


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...