mandag 28. mars 2016

Belgia

Belgia er Europas hovudstad. Her har både EU og NATO hovudsentera sine.
Sist veke vart 31 menneske drepne i Brussel av sjølvmordsbombarar som sprengde seg sjølv i lufta på flyplassen og i ei T-banevogn i sentrum av byen. 300 menneske vart skada. Ugjerningsmennene kom frå den muslimske bydelen Moolenbek i Brussel.

Be om trøyst og styrke for dei som har mista sine kjære, og at dei i sorga skal få møta håpet i Jesus.
Be om lækjedom for dei som er skada.
Be om at Gud skal ta kontroll over dei ekstreme miljøa, forpurra terrorplanar og erstatta hat og moralsk forvirring med lyset frå Ordet og med kjærleiken frå Jesus.
Be om Moolenbek må gjennomvevast av nye sterke, varme og målretta kristne kyrkjelydar.

 Det bur 10,7 millionar menneske i Belgia. 6,7 millionar av dei er kristne (133000 evangeliske). Men det er islam som veks fortast no (innvandring) og blant etniske europearar er det sekularismen som er på frammarsj. 31% reknar seg no som ateistar og ikkje-religiøse. 7% av den katolske befolkninga går til messe. Fram til 1960 åtvara den katolske kyrkje mot bibellesning. I 2006 kom det nye oversettingar av Bibelen både til flamsk og fransk, og Bibelselskapet driv no bibelspreiing over heile landet.

Be om at Bibelens ord må slå djupe røter i den belgiske befolkninga, at landet må bli bada i Guds lys, og belgiarane må venda om til Gud og  få ei djup oppleving av hans kjærleik og nåde.

Likevel: Dei evangelisk kristne i Belgia er svært offensive, planmessige og kreative i sin misjonsaktivitet. Dei står saman, er flinke på internett og har etablert landsomfattande bønenettverk som fungerer.

Be om at folk skal møte Guds ord over alt i samfunnet, og at det skal bli som ei kraft i som forvandlar både individ og samfunn.

Landet er delt i to: Flandern i nord og Valonia i sør. Motsetningane mellom desse to regionane er store, og landet står i fare for å sprikka opp.

Be om nasjonal einskap.

Problema med stoffmisbruk og seksuelle overgrep er formidable.
Okkulktisme og alle slags religiøse utslag av New Age-bølga er meir og meir alminneleg.

Be om at Gud skal setja folket og landet fri frå djevelens mange plager.

 

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...