fredag 14. august 2009

Tiltakande forfølging

4 somaliske kristne vart den 27. juli bortførte og halshogde av terroristorganisasjonen Al-Shabab i byen Merca nær Mogadishu i Somalia. Desse kristne arbeidde for å hjelpa foreldrelause barn i området, og var tilsette av lokale styresmakter.
8 kristne drepne i same kyrkjelyd i Pakistan 1. august pga rykter om blasfemi mot Koranen.
12 kristne drepne i Nord- Nigeria 26. juli etter konflikt mellom kristne og muslimar.
30 kristne arresterte i Iran første veka av august. 7 sit framleis fengsla.

Bøn: "Herre Jesus! Du vart sjølv motsagt, forfølgd, arrestert, torturert og drepen, prøvd i alt slik som dine lidande vener. Trøyst og styrk dei som no sørgjer etter tapet av sine kjære. Gje dei håp og mot til å møta morgondagen. Hjelp dei å tilgje sine skuldmenn, og til å sanna trua på deg og vitna om deg trass i frykt som dei må kjenna på. Lat ditt nærvær vera over dei, og lat dei få erfara at du er ein Gud som gjer under for oss menneske. Ta deg av dei som står bak desse ugjerningane, frels dei inn i ditt rike og lat dei måtta stå til ansvar for brotsverka sine. Vern alle kristne i desse landa mot overgrep, og gje dei ikkje tyngre bører enn dei kan bera. Herre, miskunna deg. Amen!"


Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...