mandag 23. februar 2009

Tuaregane i Algerie


133 000 menneske. Språk: Arabisk. Religion: Islam.

Evangelisk kristne: 0.01%.


Tuaregane i Algerie tilhøyrer urbefolkninga i landet som vart undertrykte av arabarane på 600-talet e.Kr. Dei er nomadar og lever under klimatisk strenge kår. Namnet "tuareg" er truleg ei avleiing av eit arabisk ord som tyder "forlaten av Gud". Sjølv kallar dei seg difor gjerne "imohuar" som tyder "dei frie". Dei har mange førislamske element i tru og levemåte. M.a. er det mennene her som må dekka til hovudet, og slektskapssystemet er delvis matriarkalsk, står det å lesa på Wikipedia.


Bøn: "Herre Jesus! Du er er Gud og frelsar for alle nasjonar, folk og tungemål. Kom tuaregane i Algerie i møte med din kjærleik, og lat dei ikkje lenger vera oppfatta som eit gudsforlete folk, men eit folk som nyt din fridom i Jesus Kristus. Send arbeidarar ut til din haust mellom tuaregane, og gjer dei opne for evangeliet. Aus Anden din ut over dei, og gjer heile folket til dine læresveinar. Gje dette folket ei djup forståing for evangeliet, og gjer dei til menneske som lovsyng og tilber Jesus, og som spreier Jesu kjærleik og nåde til heile den karrige Sahararegionen. Amen!"

Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...