mandag 9. februar 2009

Regibat frå Vest-Sahara

Denne folkegruppa i Vest Afrika tel 65000 menneske. Det er ikkje registrert kristne mellom dei.
Dei snakkar eit språk som kallast Hassaniyya, og er muslimar.
Vest Sahara er okkupert av Marokko. Når muslim slik står mot muslim, kan dette vera ei kjelde for menneska i dette landet til å mistru islam.

Bøn: " Herre du har skapt regibatane for at dei skal tilbe og æra deg med liva sine. Jesus, du som sonte for syndene deira, lat dei bli kjent med deg gjennom evangeliet og attreis du ditt bilete i dei. Bryt ned deira tillit til islam og koranen. Løys dei frå dødens og djevelens makt. Fjerna alt i di kyrkje som hindrar oss i nå fram til regibatfolket med ditt ord. Sjå i nåde til oss og til dei. Herre, miskunna deg, amen!"Ingen kommentarer:

Dagens unådde folkelag: Runga i Den sentralafrikanske republikk

  Rungafolket i Den sentralafrikanske republikk tel 30000 menneske. Dei er muslimar, og lever av å dyrka jorda. Rungafolket har sitt eige sp...